German irregular verbs

learniv.com  >  en  >  German irregular verbs  >  dreschenIrregular verb:
dreschen

Infinitive

dreschen

er drischt

Past simple

er drosch

Past participle

er hat gedroschen

Continue studying irregular verbs:
Random choice


Irregular verbs in English


EN ES FR PL PT SK CS